Vi stärker upp ytterligare bland våra utvecklare och välkomnar Jenny och Joel till oss på LeanOn!