references

För börser idag gäller samma sak som för andra företag – det krävs att man har en riktigt bra digital lösning för att förenkla och förbättra både tillgänglighet, service och säkerhet. Med det nya MiFID II-regelverket kom dessutom många nya regler för hantering av behörigheter med mera för värdepappershandel. En av världens största börser valde därför att bygga en helt ny digital portal för sina medlemmar i Norden och Baltikum. Att ha kvar den manuella hanteringen av dokument skulle medföra ett enormt arbete med att säkerställa behörigheten för medlemmarna.

Istället för tidskrävande pappersarbete, som även medför risker för fel, finns nu en online-lösning som enkelt ger såväl compliance-ansvariga som IT-tekniker rätt behörigheter. Nu kan en bank eller annan medlem enkelt och säkert logga in i portalen och göra sina beställningar med en hög grad av self-service. Att digitalisera systemet var självklart, både för att erbjuda bättre kundservice och säkerställa efterlevnaden av det nya MiFID II-regelverket.

Klas Malmén, fd. VD på LeanOn

Den nya portalen, byggd på LeanOns beprövade LISA-plattform, har gett kunden effektivare flöden samtidigt som de höjt servicenivån rejält till sina medlemmar som innefattar ett stort antal banker, värdepappersbolag och andra aktörer som handlar på börsen. Nu finns alla dokument och formulär ”inbäddade” i den digitala medlemsportalen. Där har LeanOn även integrerat funktionalitet för att säkra efterlevnaden av MiFID II-kraven för bland annat ORK, order record keeping. Allt i en plattform som är helt flexibel, skalbar och öppen för framtida integrationer och anpassningar.

Det har varit ett spännande projekt och jag tror att det som gjorde att vi fick uppdraget var vår mångåriga erfarenhet och kunskap inom finanssektorn, och att vi har ett starkt förtroende hos kunden eftersom vi arbetar med dem sedan många år. För kunden är det inte tekniken som är avgörande, utan att vi lyssnar och kan skapa en lösning som förenklar för både kunden och alla medlemmar som använder deras tjänster.

Jacob Ekström, projektansvarig på LeanOn