references

En svensk fondkommissionär behövde byta ut sin egenutvecklade webbportal mot en ny online-plattform för kundernas värdepappershandel. Främst för att göra det enklare att både bli kund och köpa och sälja olika värdepapper, men även för att förenkla den omfattande informationshämtning som olika regelverk kräver idag vad gäller t ex KYC, Know Your Customer. Portalen behövde också moderniseras för att kunna användas på surfplatta och smartphone. Fondkommissionären valde att ta hjälp av LeanOn, som byggde en helt ny kundportal baserad på LISA, en av marknadens modernaste online-tjänster för värdepappershandel.

Att utveckla den befintliga kundwebben var inte ett alternativ eftersom det skulle kräva för mycket tid och kostnader. Då vår plattform LISA redan hade ett flertal av de nödvändiga komponenterna kunde vi reducera både time-to-market och totalkostnaden. Efter införandet har LeanOn fortsatt utveckla plattformen med flera nya funktioner, som bland annat gör det mycket enklare att följa de ökade kraven i MiFID II.

Peter Falk, projektansvarig på LeanOn

Med den nya och betydligt mer användarvänliga kundwebben har kundtillströmningen ökat stadigt, liksom det förvaltade kapitalet. Automatiserad onboarding förenklar processen att bli kund och ger möjlighet att direkt börja handla – en depå öppnas automatiskt efter att kunden fyllt i alla uppgifter och signerat med bank-id. Den nya plattformen har även automatiserad informationsinhämtning, det vill säga systemet samlar själv in kundinformation som saknas, t ex för att en kund ska bli ’godkänd’ att få handla med vissa riskprodukter.

Förutom att den nya kundplattformen tar bort trösklar och hinder för att bli kund, sparar digitaliseringen mycket administrationstid och eliminerar risker för fel. Depåkunderna får meddelanden om information de behöver komplettera med, sedan fyller de i det och signerar digitalt via onlinetjänsten. Hanteringen säkerställer att värdepappersbolaget uppfyller kraven på informationsinhämtning om alla sina kunder samtidigt som det eliminerar de risker som finns med pappershantering.

Peter Falk, projektansvarig på LeanOn