references

Som underleverantör har LeanOn bidragit med vitala delar i ett stort projekt gällande sparformen Investeringssparkonto – ISK. Uppdragsgivaren var en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar.

Kundens önskemål var en webbaserad fond- och aktiehandelsklient med inloggning via BankID. I uppdraget låg att klienten skulle integreras med kundens befintliga slutkundswebb. Dessutom ville man ha en responsiv design då slutkunderna allt oftare använder surfplattor och mobiler för sin depåhantering.

Integrationen genomfördes med hjälp av SAML (Security Assertion Markup Language) som LeanOn tidigare levererat till flera kunder. Responsiviteten löstes med Twitter Bootstrap. Leveransen omfattade även stöd för Corporate Action-hantering, avtalssignering och passandeprövning enligt MiFID-regelverket.

LeanOns omfattande bidrag bestod av flera komponenter från vårt eget produktutbud. Det gällde bland annat order management, realtidskurser och marknadskopplingar. Dessutom bistod vi med kompetens i form av erfarna konsulter som tillsammans med övriga i projektet kunde säkerställa en framgångsrik leverans. Efter leverans har LeanOn även ett förvaltnings- och supportansvar som täcker flera av de ingående komponenterna.