Våra produkter

En startklar plattform som grund

Vår onlineplattform LISA är grunden i många av våra skräddarsydda systemlösningar. Plattformen har flera färdiga baskomponenter som kan anpassas och byggas på med specifika lösningar för varje kunds unika behov, idag och i framtiden.

Idag används LISA av flera internationella värdepappersbolag, fondbolag och börser som har höga krav på kundupplevelse, tillgänglighet och datasäkerhet. 

Läs mer 

Referenser LISA

Ny portal förbättrade servicen för börsens medlemmar

För börser idag gäller samma sak som för andra företag – det krävs att man har en riktigt bra digital lösning ...

Kort time-to-market för fondbolagets nya onlinetjänst

En av Sveriges största fondförvaltare behövde med kort tidsplan hitta en ny lösning för direktkundernas online-handel ...

Ny kundwebb gav fler kunder och mindre administration

En stor fondkommissionär behövde byta ut sin egenutvecklade webbportal mot en ny online-plattform för kundernas handel. Främst för att göra det enklare att både bli kund och köpa och sälja ...

Aktiehandel

Börshandel har alltid varit ett viktigt fokusområde för oss på LeanOn och sedan vi grundades har vi utvecklat olika systemlösningar för realtidsintegration med börser och informationsleverantörer. Idag hanterar vår produkt LEIF hundratals miljoner meddelanden dagligen för flera av Nordens största banker och värdepappersbolag. LEIF stödjer bland annat FIX, ISO, SWIFT, JSON, XML och är certifierad för Nasdaq INET Nordic, Nasdaq Genium INET, NGM Elasticia, Oslo Børs Millennium, SEB DMA och Nordea DMA.

Läs mer 

Fondhandel

KARL är vår lösning för handel i fonder och strukturerade produkter. KARL riktar sig till värdepappersbolag och kapitalförvaltare som behöver system för att hantera såväl orderläggning och integration med fondhandelsplatser som verktyg för månadssparande, kontohantering och utbetalningar. KARL är godkänt av Svenska Finansinspektionen och i kombination med LISA kan även slutkunder ta del av sina kontouppgifter i realtid samt placera ordrar online.

Läs mer 

Order Record Keeping (ORK) för MiFID Il

Den 3:e januari 2018 trädde MiFID II i kraft och finansbranschen stod inför nya komplexa utmaningar. Med LISA hade vi en stabil och välbeprövad produkt som redan hade många av de komponenter som krävdes för att möta ORK-kraven som kom med MiFIDII. Därför valde vi att utveckla LISA med ytterligare komponenter och skapade vår nya produkt ELIN. ELIN hjälpte våra kunder att stå redo inför den 3:e januari 2018.

Läs mer