LeanOn-LISA-onlineplattorm

Onlinetjänster för alla typer av finansiell handel

Med LISA kan banker, börser, värdepappersbolag och andra finanshandelsaktörer erbjuda sina kunder en av marknadens modernaste onlinetjänster. Kunden får i realtid överblick över sina innehav och kan lägga ordrar, hantera sitt månadssparande och ta fram olika skatteunderlag. LISA har även avancerade och automatiska verktyg för informationsinhämtning om både nya och befintliga kunder, för att säkerställa compliance enligt MiFID II och andra regelverk. I LISA-plattformen har vi byggt in mer än 15 års erfarenhet av att leverera och ta helhetsansvar för långsiktig utveckling och drift av våra kunders onlinetjänster.

Integration

LISA kan integreras mot många olika typer av systemlösningar, utöver våra egna produkter LEIF och KARL. LISA kan agera tillsammans med andra onlinetjänster genom till exempel SAML-integrationer och tack vare REST-api är det dessutom enkelt för andra aktörer att integrera med LISA på ett säkert sätt.

Säkerhet

Idag används LISA av flera internationella värdepappersbolag och börser som är exponerade för angrepp utifrån. Våra produkter genomgår kontinuerligt olika typer av säkerhetsgenomgångar för att vi ska kunna leverera pålitliga lösningar som klarar dagens och framtida krav gällande internetsäkerhet.

Funktioner för användaren

 • Depåinformation
 • Enkel och avancerad orderläggning för aktiehandel
 • Handel i fonder och strukturerade produkter
 • Marknadsdata
 • Månadssparande via autogiro
 • Rådgivartjänster
 • Registrering av nya kunder enligt Mifid-regelverket.

Funktioner i plattformen

 • REST-API
 • Audit-log-verktyg
 • Responsive SPA
 • Flerspråksstöd
 • Behörigheter
 • Övervakning
 • White-label
 • skalbarhet och lastdelningsstöd
 • Stöd för BankId