Stabila transaktioner och informationsflöden för aktiehandel

LEIF ger värdepappersbolag och banker möjlighet att agera direkt på Nordiska marknader som Nasdaq, NGM och Oslo Børs samt globalt genom olika DMA-tjänster. Plattformen knyter ihop informationstjänster, marknadsdata och transaktionsflöden med kundens kärnsystem. LEIF används för hela transaktionsflödet från ordermottagande och validering till avslutshantering och integration med depåsystem. En stor fördel med LEIF är att framtida förändringsbehov i kärnsystemen minimeras eftersom ändringar och anpassningar görs i fristående moduler.

Funktioner

  • Orderläggning via FIX-protokollet mot börser och DMAs i olika typer av noterade värdepapper som aktier, warranter, börshandlade fonder och obligationer
  • Innehavskontroller med reservation av värdepapper eller likvida medel.
  • Funktionalitet mot marknadsplatser för limit-ordrar och trigger-ordrar (tex stop-loss) samt övervakning av orderstatus.
  • Inhämtning av börsavslut och konvertering till ISO15022 för vidare bearbetning till clearing och avveckling.
  • Hantering av marknadsinformation i realtid från Nasdaq Global Data Products (GCF), SIX, Reuters, Bloomberg, Morningstar och Copp Clark


Integration

LEIF är integrationsplattformen mellan kundernas affärskritiska system och ett eller flera marknadsplatssystem. Den är protokolloberoende och hanterar information via gränssnitt som ISO, SWIFT, FIX, JSON, XML, SQL vilket gör att dessa kan integreras med kundernas befintliga system. LeanOn bevakar och hantera även publicerade ändringar i gränssnitt mot marknadsplatser och informationsleverantörer.

Säkerhet

Aktiehandel ställer väldigt höga krav på stabilitet och prestanda. LEIF har satts på hårda prov av Nordens största finansaktörer och ingår sedan 2009 i Nasdaqs tjänst NOIIS, ett system för integration till marknadsplatser och informationssystem. Idag hanterar LEIF miljontals transaktioner och prisuppdateringar dagligen och är designat för att klara en belastning på upp till två miljarder meddelanden per dag och installation. Vi är certifierade för Nasdaq INET Nordic, Nasdaq Genium INET, NGM Elasticia, Oslo Børs Millennium, SEB DMA och Nordea DMA.