Effektiviserar handel med fonder och strukturerade produkter

KARL automatiserar flödet kring handeln med fonder och strukturerade produkter och ger ett bra stöd åt såväl rådgivare som administration. Inkluderat i KARL finns ett ordersystem som skapar förutsättningar att både bredda kunderbjudandet och effektivisera hanteringen. Det finns även ett inbyggt kontosystem som håller reda på slutkundernas alla innehav och transaktioner. Till KARL har vi kopplat leverantörer av marknadsdata och fondhandelsplatser samt integration med distributörer av strukturerade produkter. Det gör det möjligt att minimera den manuella hanteringen och därmed minska administrativa kostnader samt riskerna för fel och missbruk.


Funktioner

  • Orderläggning i fonder och strukturerade produkter
  • Månadssparande via autogiro
  • Utbetalningar via autogiro och SUS (Swedbanks utbetalningssystem)
  • Registervård av instrument, kunder, konton, avtal och fullmaktsinnehavare
  • Hantering av innehav, transaktioner, risk, avgifter och courtage
  • Stöd för olika kontotyper inklusive skatteunderlag


Integration

Genom att koppla ihop KARL med vår online-plattform LISA kan slutkunder se och hantera sina innehav, sitt månadssparande och placera ordrar. Integration med fondhandelsplatser och marknadsdataleverantörer ger möjlighet till en komplett tjänst för handel i fonder och strukturerade produkter. KARL baseras på en Java-plattform med ett modernt REST-API för enkel integration till andra system så som webb-klienter och CRM-system.

Säkerhet

KARL har varit i produktion sedan 2007 och används idag av värdepappersbolag med höga krav på stabilitet och säkerhet. Systemet är även godkänt av Svenska Finansinspektionen.