EMMY är en digital signeringstjänst som är specialanpassad för emissionsinstitut. Baserad på LeanOns beprövade LISA-produkt och dynamiska formulär kan emissionsinstitut själva designa och sätta upp teckningsregler för olika typer av emissioner. Med hjälp av signering via BankID kan privatpersoner och företag teckna sig enligt de regler som emissionsinstitutet konfigurerat per emission. På emissionsinstitutet kan personal inom helpdesk, backoffice och corporate finance följa teckningsgrad, hantera inkomna teckningar, manuellt registrera anmälningar och hantera tilldelningar. Hör gärna av dig till kontakt@leanon.se om du vill veta mer eller boka in en demo.