Inspiration från några av våra kundcase

Konsultstöd, produkter eller nyutveckling av ett system? Vi har arbetat med systemutveckling för finansbranschen sedan 1998 och vi vet att behovet ser olika ut mellan både kund, projekt och över tid.

Våra lösningar är anpassningsbara efter varje kunds specifika behov och tillsammans med er hittar vi den bästa lösningen. Läs om några av våra kundcase och bli inspirerad hur vår teknik och expertis kan användas för att ta just er verksamhet till nästa nivå.

LISA möjliggjorde säker MiFID-rapportering

De nya EU-kraven kring ORK, order record keeping, är en av många komplexa utmaningar för finansbranschens aktörer. För att säkra compliance enligt de nya kraven som trädde i kraft i januari 2018, tog en av de svenska storbankerna hjälp av LeanOn. Genom att utgå från den välbeprövade LISA-plattformen kunde LeanOn återanvända många befintliga funktioner istället för att bygga en helt ny lösning, vilket kortade ner tiden rejält från start till färdigt system.

Kundens krav var väldigt höga vad gäller både säkerhet och time-to-market, med en strikt deadline 3 januari 2018 när MiFID II-regelverket trädde i kraft. Fördelarna med en mogen, stabil och säker plattform i botten underlättade arbetet med att harmonisera lösningen som var ganska komplex med många olika flöden. Genom att bygga upp den nya tjänsten ELIN baserat på LISA-plattformen fanns många av funktionaliteterna redan färdiga att använda. Det gav oss mer tid att lösa de specifika ORK-kraven i MiFID II och anpassa lösningen efter kundens önskemål.

Johan Rydh, projektansvarig på LeanOn

I LISA-plattformen fanns redan grundläggande systemtjänster som säker inloggning och autentisering, behörighetsstruktur, klientgränssnitt, aktivitetslogg med mera. På detta adderade LeanOn de nya funktioner som krävdes för att hantera och rapportera känsliga kunddata enligt de nya ORK-kraven. Kunden fick på så sätt en enhetlig lösning som gör att de uppfyller compliance-kravet att kunna tillhandahålla information om vem som lagt en order, oavsett börs. Domän- och branschkunskap tillsammans med möjligheten att använda en mogen produkt bidrog till en systemleverans som mötte kravet på en säker driftsättning 3 januari 2018.

I och med att vi jobbat med kunden tidigare hade vi ett stort förtroendekapital, där vår domänkunskap var väldigt viktig. Inte minst inom order record keeping hade vi ett kunskapsförsprång som sparade mycket tid. För kunden är det här ingen kärnverksamhet, utan ett av många regulatoriska krav som bara måste fungera. Därför fick vi förtroendet att ta ett helhetsansvar för både lösningen och förvaltningen av den i framtiden, så att kunden inte behöver avsätta tid och resurser till det.

Johan Rydh, projektansvarig på LeanOn

Kort time-to-market för fondbolagets nya onlinetjänst

En av Sveriges största fondbolag behövde med kort tidsplan hitta en ny lösning för direktkundernas online-handel. LeanOn fick uppdraget att utveckla den nya onlinetjänsten, som skulle vara helt klar för skarp drift vid årsskiftet 2017.

Time-to-market var centralt för att bibehålla en hög servicenivå gentemot fondägarna och med hjälp av LISA lyckades vi sjösätta systemet på bara 4 månader från beställning.

Kennet Lövgren, projektansvarig LeanOn

Fondbolagets storlek och starka varumärke innebar att kraven var mycket höga vad gäller såväl funktionalitet och pålitlighet som användarvänlighet och utseende. Med online-plattformen LISA kunde LeanOn erbjuda en produkt som är mogen och väl beprövad men samtidigt fullt modern vad gäller mobilitet, säkerhet, skalbarhet, funktioner för in- och utbetalningar, back-office, KYC, single-sign-on och integrationer med andra system. Ett överskådligt och intuitivt gränssnitt gör det enkelt för kunderna att handla och se hur deras depå utvecklas. White Label-stöd ger även en sömlös upplevelse av att vara på fondbolagets egen webb även när man är inne på LISA-plattformen.

LeanOn fick mycket bra referenser från sina tidigare kunder och vi kände oss väldigt komfortabla med att ta hjälp av LeanOn för att etablera vår nya onlinetjänst.

Beställare hos kunden

Ny portal förbättrade servicen för börsens medlemmar

För börser idag gäller samma sak som för andra företag – det krävs att man har en riktigt bra digital lösning för att förenkla och förbättra både tillgänglighet, service och säkerhet. Med det nya MiFID II-regelverket kom dessutom många nya regler för hantering av behörigheter med mera för värdepappershandel. En av världens största börser valde därför att bygga en helt ny digital portal för sina medlemmar i Norden och Baltikum. Att ha kvar den manuella hanteringen av dokument skulle medföra ett enormt arbete med att säkerställa behörigheten för medlemmarna.

Istället för tidskrävande pappersarbete, som även medför risker för fel, finns nu en online-lösning som enkelt ger såväl compliance-ansvariga som IT-tekniker rätt behörigheter. Nu kan en bank eller annan medlem enkelt och säkert logga in i portalen och göra sina beställningar med en hög grad av self-service. Att digitalisera systemet var självklart, både för att erbjuda bättre kundservice och säkerställa efterlevnaden av det nya MiFID II-regelverket.

Klas Malmén, VD på LeanOn

Den nya portalen, byggd på LeanOns beprövade LISA-plattform, har gett kunden effektivare flöden samtidigt som de höjt servicenivån rejält till sina medlemmar som innefattar ett stort antal banker, värdepappersbolag och andra aktörer som handlar på börsen. Nu finns alla dokument och formulär ”inbäddade” i den digitala medlemsportalen. Där har LeanOn även integrerat funktionalitet för att säkra efterlevnaden av MiFID II-kraven för bland annat ORK, order record keeping. Allt i en plattform som är helt flexibel, skalbar och öppen för framtida integrationer och anpassningar.

Det har varit ett spännande projekt och jag tror att det som gjorde att vi fick uppdraget var vår mångåriga erfarenhet och kunskap inom finanssektorn, och att vi har ett starkt förtroende hos kunden eftersom vi arbetar med dem sedan många år. För kunden är det inte tekniken som är avgörande, utan att vi lyssnar och kan skapa en lösning som förenklar för både kunden och alla medlemmar som använder deras tjänster.

Jacob Ekström, projektansvarig på LeanOn

Konsultstöd till svensk storbank

Våra svenska storbanker är aktiva på den internationella valutamarknaden, FX-handeln. Eftersom den finansiella handeln omsätter stora volymer kapital dagligen är funktionerna i varje flöde extremt viktiga. Bankerna har många system för att hantera verksamheten både mot sina kunder, andra banker samt finansiella institutioner.

En av bankerna utvecklade nyligen en ny plattform för valutahandel. I ett sådant projekt får inget gå fel och därför sökte banken professionell konsulthjälp av någon som är erfaren och duktig på både utveckling och finans.

Jan Palmquist på LeanOn har erfarenhet av ett flertal olika handelssystem, exempelvis GENIUM. Han har också arbetat med FIX-integrationer mot merparten av de Nordiska handelssystemen. Därför passade han bankens kravprofil perfekt. Jan anlitades och i samarbete med bankens eget team medverkade han genom hela utvecklingsfasen.

Jan själv konstaterar:

FX-handel är systemintensivt och kraven på funktionalitet, tillförlitlighet och prestanda är mycket höga. Det var kul att sättas på hårt prov och att sen få se den nya plattformen formas till någonting riktigt bra.

Ny kundwebb gav fler kunder och mindre administration

En svensk fondkommissionär behövde byta ut sin egenutvecklade webbportal mot en ny online-plattform för kundernas värdepappershandel. Främst för att göra det enklare att både bli kund och köpa och sälja olika värdepapper, men även för att förenkla den omfattande informationshämtning som olika regelverk kräver idag vad gäller t ex KYC, Know Your Customer. Portalen behövde också moderniseras för att kunna användas på surfplatta och smartphone. Fondkommissionären valde att ta hjälp av LeanOn, som byggde en helt ny kundportal baserad på LISA, en av marknadens modernaste online-tjänster för värdepappershandel.

Att utveckla den befintliga kundwebben var inte ett alternativ eftersom det skulle kräva för mycket tid och kostnader. Då vår plattform LISA redan hade ett flertal av de nödvändiga komponenterna kunde vi reducera både time-to-market och totalkostnaden. Efter införandet har LeanOn fortsatt utveckla plattformen med flera nya funktioner, som bland annat gör det mycket enklare att följa de ökade kraven i MiFID II.

Peter Falk, projektansvarig på LeanOn

Med den nya och betydligt mer användarvänliga kundwebben har kundtillströmningen ökat stadigt, liksom det förvaltade kapitalet. Automatiserad onboarding förenklar processen att bli kund och ger möjlighet att direkt börja handla – en depå öppnas automatiskt efter att kunden fyllt i alla uppgifter och signerat med bank-id. Den nya plattformen har även automatiserad informationsinhämtning, det vill säga systemet samlar själv in kundinformation som saknas, t ex för att en kund ska bli ’godkänd’ att få handla med vissa riskprodukter.

Förutom att den nya kundplattformen tar bort trösklar och hinder för att bli kund, sparar digitaliseringen mycket administrationstid och eliminerar risker för fel. Depåkunderna får meddelanden om information de behöver komplettera med, sedan fyller de i det och signerar digitalt via onlinetjänsten. Hanteringen säkerställer att värdepappersbolaget uppfyller kraven på informationsinhämtning om alla sina kunder samtidigt som det eliminerar de risker som finns med pappershantering.

Peter Falk, projektansvarig på LeanOn

Köp aktier från mobilen

Som underleverantör har LeanOn bidragit med vitala delar i ett stort projekt gällande sparformen Investeringssparkonto – ISK. Uppdragsgivaren var en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar.

Kundens önskemål var en webbaserad fond- och aktiehandelsklient med inloggning via BankID. I uppdraget låg att klienten skulle integreras med kundens befintliga slutkundswebb. Dessutom ville man ha en responsiv design då slutkunderna allt oftare använder surfplattor och mobiler för sin depåhantering.

Integrationen genomfördes med hjälp av SAML (Security Assertion Markup Language) som LeanOn tidigare levererat till flera kunder. Responsiviteten löstes med Twitter Bootstrap. Leveransen omfattade även stöd för Corporate Action-hantering, avtalssignering och passandeprövning enligt MiFID-regelverket.

LeanOns omfattande bidrag bestod av flera komponenter från vårt eget produktutbud. Det gällde bland annat order management, realtidskurser och marknadskopplingar. Dessutom bistod vi med kompetens i form av erfarna konsulter som tillsammans med övriga i projektet kunde säkerställa en framgångsrik leverans. Efter leverans har LeanOn även ett förvaltnings- och supportansvar som täcker flera av de ingående komponenterna.