Våra referensuppdrag

Vi på LeanOn hjälper våra kunder med allt från konsulter för specifika uppdrag till större projekt vi själva driver. Vi arbetar gärna agilt, där vi tillsammans utvecklar system som hjälper kundens affärsverksamhet. Uppdragen kan därför se olika ut mellan både kund och projekt.

Nedan presenteras olika referensuppdrag som vi på LeanOn arbetar med idag. Här har vi bland annat arbetat fram system tillsammans med kunden men även hjälpt kunden genom konsultkompetens.

Köp aktier från mobilen

Som underleverantör har LeanOn bidragit med vitala delar i ett stort projekt gällande sparformen Investeringssparkonto – ISK. Uppdragsgivaren var en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar.

Kundens önskemål var en webbaserad fond- och aktiehandelsklient med inloggning via BankID. I uppdraget låg att klienten skulle integreras med kundens befintliga slutkundswebb. Dessutom ville man ha en responsiv design då slutkunderna allt oftare använder surfplattor och mobiler för sin depåhantering.

Integrationen genomfördes med hjälp av SAML (Security Assertion Markup Language) som LeanOn tidigare levererat till flera kunder, bland annat Folksam. Responsiviteten löstes med Twitter Bootstrap. Leveransen omfattade även stöd för Corporate Action-hantering, avtalssignering och passandeprövning enligt MiFID-regelverket.

LeanOns omfattande bidrag bestod av flera komponenter från vårt eget produktutbud. Det gällde bland annat order management, realtidskurser och marknadskopplingar. Dessutom bistod vi med kompetens i form av erfarna konsulter som tillsammans med övriga i projektet kunde säkerställa en framgångsrik leverans. Efter leverans har LeanOn även ett förvaltnings- och supportansvar som täcker flera av de ingående komponenterna.

Konsultstöd till svensk storbank

Våra svenska storbanker är aktiva på den internationella valutamarknaden, FX-handeln. Eftersom den finansiella handeln omsätter stora volymer kapital dagligen är funktionerna i varje flöde extremt viktiga. Bankerna har många system för att hantera verksamheten både mot sina kunder, andra banker samt finansiella institutioner.

En av bankerna utvecklade nyligen en ny plattform för valutahandel. I ett sådant projekt får inget gå fel och därför sökte banken professionell konsulthjälp av någon som är erfaren och duktig på både utveckling och finans.

Jan Palmquist på LeanOn har erfarenhet av ett flertal olika handelssystem, exempelvis GENIUM. Han har också arbetat med FIX-integrationer mot merparten av de Nordiska handelssystemen. Därför passade han bankens kravprofil perfekt. Jan anlitades och i samarbete med bankens eget team medverkade han genom hela utvecklingsfasen.

Jan själv konstaterar:

FX-handel är systemintensivt och kraven på funktionalitet, tillförlitlighet och prestanda är mycket höga. Det var kul att sättas på hårt prov och att sen få se den nya plattformen formas till någonting riktigt bra.

Ett nära samarbete med Nasdaq

LeanOn har varit leverantör till Nasdaq under många år och våra produkter används i flera av Nasdaqs egna kunderbjudanden. Ett exempel är tjänsten NOIIS som servar flera av Nordens största aktörer med marknadsdata och börsinformation. NOIIS utvecklades i ett nära samarbete med Nasdaq, där vår produkt LEIF utgör navet i realtidsflödet med såväl standardiserade och specialanpassade gränssnitt mot kundsystem. Målet med NOIIS var att erbjuda ett enhetligt tekniskt gränssnitt mot en allt mer omfattande flora av börssystem och samtidigt minimera behovet av anpassningar för kunden.

LEIF omfattar flera komponenter som är certifierade för olika finansiella plattformar som INET Nordic, Genium INET, Elasticia och Millennium men även marknadsleverantörer som Reuters, SIX och Bloomberg. Idag hanterar LEIF flera hundra miljoner meddelanden dagligen och utgör en viktig del i den Nordiska värdepappersmarknaden.

Andra områden där LeanOn bistått Nasdaq är inom tjänster för börs- och fondhandel, corporate actions, marknadsdata, TRS/EMIR-rapportering och Collateral Management.

Långt och givande samarbete med Crosskey

Crosskey som ägs av Ålandsbanken utvecklar, levererar och driftar system och lösningar för den nordiska bank- och kapitalmarknaden. De har en tydlig affärsidé – det ska vara enkelt och lönsamt att bedriva bank.

Tillsammans med LeanOn har vi sedan 2003 skapat banklösningar för kunder. LeanOns uppdrag innefattar allt från system- och applikationsutveckling till projektledning. Förenklat kan man säga att Crosskey samarbetar med LeanOn av tre orsaker. De engagerar sig i både stora och små uppdrag, de är duktiga på vad de gör och delar gärna med sig av sin kunskap. Dessutom är de jordnära och trevliga människor att ha och göra med.

Peter Wiklöf, VD på Ålandsbanken och tidigare VD på Crosskey.

Bland de kunder som Crosskey idag driftar finns fyra större banker inklusive Ålandsbanken. Till Ålandsbanken har LeanOn levererat sin egen produkt LEIF för att i ett första skede sköta flödet för aktieordrar, avslut och kursinformation.

LeanOn har även via Crosskey implementerat LEIF hos Tapiola Bank för att hantera ordertrafik mot Nasdaq OMX Nordiska börs. Installationen har utökats med routing av ordrar mot SEBs tjänst som komplement till de befintliga kopplingarna. Vi har också byggt en integration mot SIX-Telekurs där LEIF prenumererar på prisinformation för ett antal marknadsplatser och levererar detta till kundens banksystem i ett strukturerat format.

LeanOn tar ansvar för att alla externa interface är ”up to date” så att vi kan koncentrera oss på vårt kärnområde – förändringar i affärslogiken. Det är ett sätt att arbeta som bevisligen fungerat i flera år och kontinuerligt utökats.

Tommy Grönlund, Deputy Managing Director på Crosskey.

Webbaserad helhetslösning till Indecap

Indecap är en oberoende fondurvalsexpert som står under Finansinspektionens tillsyn och som samarbetar nära delägaren Folksam. Affärsidén är att hjälpa sina kunder till de bästa fondvalen och löpande anpassa placeringarna till rådande marknadsförutsättningar. Indecap vände sig till LeanOn när de sökte en webbaserad helhetslösning för att möta kundernas behov att så enkelt som möjligt hantera sina individuella pensionssparanden, IPS.

Tillsammans med ISEC levererade vi ett kundanpassat system som inkluderar en slutkundswebb och en lösning för administration. Systemet, som baseras på LeanOns webbplattform LISA, används idag av över 20 000 privatkunder som enkelt kan köpa och sälja fonder på nätet. De får samtidigt snabb överblick över aktuellt innehav och historisk data. Dessutom har de tillgång till annan viktig information som exempelvis årsbesked. Överskådligheten och pedagogiken i lösningen är bakgrunden till systemets namn – IPS Guide.

Den administrativa funktionaliteten i IPS Guide innefattar automatiserade fondköp från sparplaner via inbetalningar, fondhandel, avgiftsuttag och skatteberäkningar. Systemet är integrerat med Swedbanks tjänst för utbetalningar till förmånstagare och med Bankgirot för inbetalningar via autogiro och bankgiro.

Projektet genomfördes av våra egna utvecklare, testare och projektledare. Hela processen från första träff till slutleverans har varit lyckad och vi på LeanOn trivs som bäst när vi får ta ett övergripande ansvar och leverera en helhetslösning. Kanske är det därför vi har fått fortsatt förtroende av Indecap. LeanOn har efter avslutat projekt även ett förvaltnings- och supportansvar för hela systemet.