Produkter redo för nya utmaningar

LeanOn har en serie produkter inom värdepappershandel. De kan användas var och en för sig eller tillsammans som en komplett systemlösning.

Vår erfarenhet visar att det sällan finns två kunder med exakt samma förutsättningar och behov. Våra produkter är därför byggda på ett sätt som gör att de är enkla att anpassa och integrera med olika system.

leanon-lisa leanon onlineplattform

Onlineplattform

LISA är vår onlineplattform som används som bas för flera olika former av avancerade webbtjänster. Ett typiskt användningsområde är onlinetjänster för depåinformation och värdepappershandel. Med LISA kan privatpersoner, företag, kapitalrådgivare och handläggare i realtid ta del av depåuppgifter samt lägga ordrar i såväl fonder och strukturerade produkter som aktier, warrants och andra börshandlade instrument. Idag används LISA av flera internationella värdepappersbolag och börser som har höga krav på kundupplevelse, tillgänglighet samt säkerhet.

Läs mer 
leanon-leif leanon aktiehandel

Aktiehandel

Börshandel har alltid varit ett viktigt fokusområde för oss på LeanOn och sedan vi grundades har vi utvecklat olika systemlösningar för realtidsintegration med börser och informationsleverantörer. Idag hanterar vår produkt LEIF hundratals miljoner meddelanden dagligen för flera av Nordens största banker och värdepappersbolag. LEIF stödjer bland annat FIX, ISO, SWIFT, JSON, XML och är certifierad för Nasdaq INET Nordic, Nasdaq Genium INET, NGM Elasticia, Oslo Børs Millennium, SEB DMA och Nordea DMA.

Läs mer 
leanon-karl leanon fondhandel

Fondhandel

KARL är vår lösning för handel i fonder och strukturerade produkter. KARL riktar sig till värdepappersbolag och kapitalförvaltare som behöver system för att hantera såväl orderläggning och integration med fondhandelsplatser som verktyg för månadssparande, kontohantering och utbetalningar. KARL är godkänt av Svenska Finansinspektionen och i kombination med LISA kan även slutkunder ta del av sina kontouppgifter i realtid samt placera ordrar online.

Läs mer